Инвестиционна група Beso Homes е специализирана в цялостното управление на изграждането на жилищни сгради и комплекси на територията на София – от планирането на всеки наш проект, до продажбата на недвижимите имот, в т.ч. продажба на апартаменти, офиси, паркоместа и гаражи. В нашето портфолио има реализирани и изцяло офис сгради, но акцентът е върху жилищното строителство в София.

Beso Homes е част от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) – http://nasp.bg/members

Организацията на нашата дейност е фокусирана върху изцяло затворен бизнес цикъл, който включва:

 • Планиране – първоначално проучване на развитието и нагласите на пазара на недвижими имоти, избор на локация в райони с висок потенциал за развитие и за възвръщаемост на инвестициите;
 • Проектиране – създаване на проекти на сгради и комплекси с максимално ефективно разпределение и усвояване на жилищните пространства, осигуряване на всички необходими удобства за живеене, уют, спокойствие и сигурност за бъдещите собственици;
 • Осигуряване на инвестиции – от инвеститори с отлична репутация, с което гарантираме на нашите клиенти изпълнението на всеки наш обект по предвидения план и в срок;
 • Управление на строителния процес – при спазване на изискванията за качествени строителни дейности, използване на материали и технологии по най-новите тенденции на пазара и стриктно следване на заложените параметри на съответния проект;
 • Продажба на недвижими имоти – продажбата на апартаменти, паркоместа и гаражи в нашите обекти и обектите на нашите партньори се реализира ексклузивно, единствено и само от BESO HOMES, без комисиона от купувача, без посредник и директно от инвеститор;
 • Договаряне на преференциални условия за нашите клиенти – с водещи банки и при самоучастие между 10 и 20% от продажната цена на недвижимия имот.

Инвестирайки средства и труд, ние винаги се придържаме строго към една основна цел – реализация на проекти, които отговарят на следните критерии:

 • Стилна визия;
 • Издържана архитектура;
 • Атрактивна локация;
 • Конкурентна цена;
 • Отлично качество;
 • Висок инвестиционен потенциал.

Защото вярваме, че само така можем да отговорим на потребностите на нашите клиенти и да предлагаме недвижими имоти, които следват актуалните тенденции на пазара.

Лоялност към нашите клиенти

За нас е изключително важно да предлагаме на всеки наш клиент грижа, с която да задоволим неговата индивидуална потребност. При продажбата на апартаменти или друг недвижим имот, ние се стремим клиентът да получи качествено жилище и уютен дом, съобразен с неговите нужди и изисквания. Целта на всички усилия, които полагаме от планирането и проектирането до изпълнението на съответния обект е новите собственици да бъдат доволни от качеството не само в момента на покупката и предаването на имота, но и в течение на експлоатацията му. Това ни гарантира добрата репутация на доверен партньор и изпълнител без компромиси в своята дейност не само пред нашите настоящи, но и пред бъдещите ни клиенти.

Тъй като съзнаваме, че покупката на жилище, без значение дали да собствено ползване или с инвестиционна цел, е един от най-важните моменти в живота на всеки наш клиент, ние държим на изключителната коректност в отношенията. Нашите консултанти съдействат при избора на най-подходящия недвижим имот в зависимост от целите на клиентите, като подпомагат и всички останали етапи от процеса на покупко-продажба – съдействие при жилищно кредитиране, редовна комуникация с всеки клиент от момента на подписване на договор до предаване на обекта и т.н.

Отлични партньорски отношения

Гаранция за качественото изпълнение на всички обекти на инвестиционна група BESO HOMES са и утвърдените дългогодишни отношение с нашите партньори – инвеститори, проектанти, архитекти, строител. Ние сме последователни в работата си с всички тях, като вярваме, че това е пътят към резултата, към който се стремим – успешната реализация на проектите ни и доволните клиенти.

Доказателство за това, че доброто партньорство е гарант за постигане на целите, са всички наши жилищни и офис сгради и успешно реализираните над 75 000 кв.м застроена площ.

Качествено изпълнение в срок

Качественото проектиране, строителство и изпълнението в срок са едни от проектните параметри, които не търпят компромис в нашата дейност.

Част от управлението на цялостния процес по изграждането на всеки един от обектите ни е да контролираме сроковете на изпълнение да бъдат в рамките на планирания строителен график. Инвестиционна група BESO HOMES разчита само на специалисти с богат опит, на утвърдени отношения с изпълнители, партньори и доставчици, което ни позволява още на етап планиране и проектиране да предвидим и определим реалните срокове за изпълнение и встъпване в експлоатация на сградите и комплексите.

Гаранция за качеството са най-новите тенденции при проектирането и изграждането, съвременните технически стандарти, материали и технологии, модерната техника и квалифицираният персонал на нашите партньори. Ние държим нашите проектанти да предвидят всеки детайл, а строителните дейности да се извършват съгласно заложените и приети параметри, без отклонения в качеството или материалите и при спазване на законодателството.

Зашита за инвестициите на нашите клиенти

BESO HOMES доказа през годините, че гарантира защитата на средствата на своите клиенти, които те влагат в закупуването на апартамент или друг недвижим имот за собствено ползване или с цел инвестиция. За своята дейност от над 10 години, лоялността е бил водещ принцип в отношенията ни с всеки, придобил недвижим имот от нас чрез покупко-продажба. Всички наши обекти са изпълнени или се изпълняват в срок и в съответствие с архитектурните планове и заложените параметри на строителството на съответния проект.

В същото време, политиката ни за продажба на апартаменти гарантира на всеки, който желае да придобие недвижим имот в наш обект с цел инвестиция, висока възвращаемост и реализиране на печалба при бъдеща препродажба. Внимателният подбор на локация за нашите обекти пък прави жилищата, закупени от нас, атрактивни за отдаване под наем.

В работата си ние залагаме и високо ценим професионалните качества и дългогодишен опит на хората от нашия екип. Това е един от факторите, от които зависи както успешното развитие на дейността ни, така и степента на удовлетвореност на нашите клиенти. Затова и се стремим към постоянно усъвършенстване на структурата на BESO HOMES.

За продажбите на нашите обекти и на обектите на нашите партньори, предлагани ексклузивно от нас, разчитаме на екип от консултанти Продажби с богат опит, които работят индивидуално с всеки клиент. Водени от професионализма си те подпомагат бъдещите собственици във всеки един от етапите на сделките за покупко-продажба на недвижим имот – от съдействието за най-подходящия избор, съобразен с изискванията и нуждите на клиента, през подготовката на пакета с документи, предоставянето на консултации по всички въпроси, подписване на договор за покупко-продажба и последващата комуникация до завършване на обекта.

Екипът на BESO HOMES разполага също и с квалифицирани и доказани специалисти в съответната сфера на своята дейност – дизайнери, архитекти, строителни инженери.

Ако искате да закупите недвижим имот за собствено ползване или с цел инвестиции BESO HOMES е вашият партньор. Продажбата на апартаменти, гаражи и паркоместа в нашите обекти или обектите на нашите партньори се осъществява ексклузивно и само от нас, без посредник и без комисиона от купувача, директно от инвеститор.

Ето и кои са основните стъпки при работата ни с всеки наш клиент:

 • Нашите консултанти отговарят на запитвания на телефон, по мейл или на място в нашия офис;
 • Запознаваме с детайли всеки, който прояви интерес към недвижим имот – апартамент, паркомясто , гараж в жилищните сгради или комплекси, предлагани от нас;
 • Осъществяваме оглед заедно с потенциалния клиент;
 • Организираме среща с представител на строителната компания, на проектанта или с наш дизайнер, ако това е необходимо и при желание от страна на клиента, за довършителни работи или други въпроси, свързани с недвижимия имот;
 • При избор на апартамент, паркомясто, гараж съответният недвижим имот може да бъде „резервиран“ без депозит в рамките на до 2 дена;
 • След този срок наш консултант се свързва с клиента за подписване на депозитно споразумение в случай на потвърждение;
 • При сделка, която ще се извърши не със собствени средства изцяло, а с жилищен кредит, нашите консултанти започват комуникация с банката за изготвяне на съответния погасителен план и на пълния пакет с документи за покупко-продажба. При необходимост се организира и среща на представител на банката с клиента;
 • Клиентът осигурява необходимите, изискуеми от финансовата институция, документи;
 • Консултантите на BESO HOMES подготвят предварителния договор за покупко-продажба, който заедно с пълния пакет документи по сделката се предоставят на клиента за разглеждане и предложения за корекции от него или негов адвокат;
 • След финализиране на договора се насрочва дата за неговото подписване;
 • След този етап сделката преминава към т.нар. after sales програма, където консултант на BESO HOMES предоставя индивидуална грижа на клиента до момента на завършване и предаване на обекта и съответния закупен недвижим имот.

За бъдещите собственици на жилище в нашите обекти ние предлагаме два варианта на заплащане при извършване на сделката:

При закупуване на имот прилагаме гъвкава схема на плащане, съобразена с етапите на строителството, като следваме следната обща структура:

 • Депозит за запазване на апартамента в размер 1 000 евро и сключване на депозитно споразумение за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на продаваемия имот;
 • 20% от размера на продажната цена – при подписване на предварителния договор за покупко-продажба;
 • 30% от размера на продажната цена – в срок до 14 работни дни от датата на представяне на Акт Кота 0;
 • 20% от размера на продажната цена – в срок до 14 работни дни от датата на представяне на Акт 14;
 • 20% от размера на продажната цена – в срок до 14 работни дни от датата на представяне на Акт 15;
 • 10% от размера на продажната цена – в срок до 14 работни дни от датата на представяне на Акт 16 – Разрешение за експлоатация.

При необходимост клиентът да използва жилищен кредит, етапите се предоговарят заедно с финансиращата банка.

BESO HOMES договаря преференциални условия за банково финансиране при самоучастие между 10% и 20% от продажната цена на съответното жилище в началния етап на покупко- продажбата.

За своите бъдещи клиенти и собственици на недвижим имот в жилищните сгради и комплекси BESO HOMES договаря с водещи банки преференциални параметри на жилищно кредитиране. Условието за кандидатстване за такова финансиране е самоучастие на клиента в размер от 10 до 20% от цената на съответния апартамент.

В случай, че имате възможност да участвате със собствени средства в този размер в началния етап на покупко-продажба, избрали сте предпочитано жилище и желаете да кандидатствате за преференциално банково финансиране, трябва да имате предвид следните основни изисквания на финансиращата институция към кредитополучателя:

 • Да бъде пълнолетно и дееспособно лице на възраст до 65 г.;
 • Да е с доказана платежоспособност;
 • Да е с постоянно местоживеене в Република България;
 • Да няма неизплатени изискуеми държавни и общински вземания, което се декларира в искането за кредит.

Платежоспособността се определя на база обективни критерии, като:

 • Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца;
 • Средномесечен доход на база данъчна декларация след приспадане на данъчни и други задължения;
 • Доходи от наеми, пенсии и други;
 • Остатъчен доход от 200 лв. за всеки пълнолетен член и по 150 лв. за всеки непълнолетен член на семейството, а при едночленно семейство – 300 лв.

При недостатъчна платежоспособност на кредитоискателя може да се отчете и платежоспособността на съдлъжник, като изискванията към него са същите. При отпускане на преференциален кредит се сключва задължителна застраховка имот за размера на кредита, включваща определени рискове, като плащането на застрахователната премия не може да бъде разсрочено. Погасяването на кредита може да бъде както с месечни анюитетни вноски, така и с индивидуален погасителен план.

Необходимо е да предвидите време за подготовката на документи, които трябва да представите пред банката при кандидатстване за преференциално финансиране.

Една част от документите са по образец, като например:

 • Искане за ипотечен кредит;
 • Документ за месечно трудово възнаграждение, който да послужи само и единствено пред банката;
 • Съгласие на работодател за превеждане на работна заплата.

Други документи са:

 • За странични доходи;
 • Копие от нотариален акт на имота, който ще служи за обезпечение, разрешение за ползване и др.;
 • Предварителен договор за покупко-продажба;
 • Удостоверения за данъчна оценка с платени данъчни задължения за имот;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения и др.

Таксите и комисионите са съгласно параметрите за преференциален ипотечен кредит или, в случаите, в които това е приложимо, съгласно тарифата на банката. Специално внимание обръщаме на таксата за предсрочно погасяване, която е в размер на 1% от предсрочно погасената сума, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

За да спестите време трябва да имате също така предвид, че има възможност банката да направи предварително одобрение за отпускане на кредит и към момента на кандидатстване в случай на непроменени обстоятелства кредитът ще Ви бъде отпуснат.

Инвеститорите

Инвеститорите в изграждането на нашите сгради и комплекси имат голямо портфолио от реализирани обекти, в т.ч. жилищни и офис сгради, туристически инфраструктурни обекти, хотели и заведения. През годините, в които са участвали в изпълнението на проектите, те са доказали своята коректност и отлична репутация в строително-инвестиционния сектор. Допринесли са за създаването на работни места, а обема на инвестиции е една от гаранциите за качественото изпълнение.

Строителят

Изпълнител на строителните дейности на всички обекти на инвестиционна група BESO HOMES – жилищни сгради, апартаментни комплекси, в т.ч. и от затворен тип, офис сгради и др. – е строителна компания Inno Build Engineering. Освен с дългогодишното си присъствие на българския пазар – над 15 години опит в изграждането на офисни и жилищни сгради, туристически и развлекателни обекти, компанията се отличава и с постоянно усъвършенстване на технологичния си процес чрез инвестиции в модерна техника, като разполага с кулокранове, едроплощни вертикални и хоризонтални кофражи и система за плочи SKYDECK. Освен иновативния подход на работа Inno Build Engineering разчита на високо квалифициран персонал, а всичко това е гаранция за високо качество на изпълнението в максимално кратки срокове – https://innobuild.bg/

Проектантът

По-голяма част от жилищните обекти на BESO HOMES са по проект на водеща архитектурна компания и дългогодишен партньор на инвестиционната група – Ivo Petrov Architects. Основана през 1990 г. компанията вече над 28 г. осъществява амбицията си да осигури на своите клиенти висококачествени услуги в проектирането на жилищни, обществени, индустриални и административни сгради – от градоустройствени разработки, през инвестиционно проектиране във всички проектни фази, до интериорен дизайн и обзавеждане – http://ip-arch.com/

Студио за интериорен дизайн

Изборът на ново жилище особено когато става въпрос за апартамент в сграда ново строителство не е лесен и изисква клиентът да вземе това важно решение въз основа на архитектурен проект, скици, планове и чертежи.

За да бъдем максимално полезни на своите клиенти както при този избор, така и в бъдеще, когато ключът за новия им дом е в тях, BESO HOMES работи съвместно с Kraftekstudio по изготвянето на 3D визуализации на интериорния дизайн на различните типове апартаменти в съответната сграда. По този начин нашите клиенти закупуват жилище в предпочитан от тях район и при условия, които отговарят на техните изисквания, като същевременно получават визия за това, как може да изглежда техният мечтан дом. При необходимост и интерес от страна на клиента, заедно с Kraftekstudio предлагаме и изпълнение на проект за интериорен дизайн, за да може новото жилище да посрещне своите собственици в завършен вид, в уютна атмосфера, предоставяща целия желан комфорт – https://kraftekstudio.com/

Дигитален маркетинг и реклама от МЕТАСОФТ

На 08.03.2021 г. „РЕЗИДЕНШЪНЪЛ ПРОПЪРТИС” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0153-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Кратко описание на проекта

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 149 325,00 лв. от които 126 926,25 лв. европейско финансиране и 22 398.75 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.