Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, “Beso Homes”, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 

 1. Кои сме ние?

„Резиденшънъл пропъртис“ ООД с ЕИК 203878539, седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. Ген. Едуард Тотлебен No 85-87, ет. 2, наричано за краткост „Beso Homes“, е част от инвестиционна група BESO HOMES, която е специализирана в цялостното управление на изграждането на жилищни сгради и комплекси на територията на град София.

Адрес за контакт (офис): ул. Тодор Каблешков 45

Имейл за контакт: imoti@besohomes.bg

 

 • Защо “Beso Homes” трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим нашите услуги по планиране и изграждане на жилищни сгради и комплекси, трябва да съберем лични данни за кореспонденция и други данни, необходими за предоставяне на услугите. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, “Beso Homes” ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

 • Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

 

Вид лични данни Източник:
Имена Субекта на данни
Имейл адрес Субекта на данни
Телефон Субекта на данни
IP адрес Генериран при посещението на уебсайта
Информация за посещението на уебсайта Генерирана при посещението на уебсайта

 

На нашия уебсайт: www.besohomes.bg, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за “бисквитки”.

 

 • Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
  • Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез обратна връзка след попълване на контактната форма на сайта или чрез live chat услуга за директна комуникация с компанията в реално време;
  • Предприемане на действия с оглед сключване на бъдещ договор;
  • Директен маркетинг и достигане до потенциални клиенти;
  • Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти и обгрижването им след продажбите (aftersales);
  • Ангажиране на посетителите на уебсайта.

 

 • Нашето правно основание за обработка на личните данни:
  • Необходимост с оглед сключването на бъдещ договор;
  • Вашето съгласие;
  • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

 

 • Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:
  • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;
  • Да подобряваме съдържанието и възможностите на уебсайта ни, съобразно интересите на потребителите.
  • Да подобряваме обслужването на клиентите ни и да се грижим за тяхната удовлетвореност след извършване на продажби.

 

 1. Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, “Beso Homes” ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорник по защита на данните.

 

 1. Разкриване пред трети лица
  • Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:
Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Доставчици на дигитални маркетингови услуги (Google, Facebook) Информация от посещението на уебсайта и IP адрес; Директен маркетинг и ангажиране на потребители
Хостинг компания (Superhosting.bg) Данни от контактна форма Предоставяне на възможност за обратна връзка и контакт с компанията през уебсайта.
Доставчици на услуги за live chat комуникация (Tawk.to) Данни от контактна форма и чат Предоставяне на възможност за директна връзка с компанията през уебсайта.

 

 • Възможно е предаването на личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност (ЕИО):
Трета страна (извън ЕИО) / международна организация Предпазни мерки за защита на Вашите лични данни
Google Inc. (USA) EU – U.S. Privacy Shield
Facebook Inc. (USA) EU – U.S. Privacy Shield
Tawk.to (USA) EU – U.S. Privacy Shield

 

 1. Период на съхранение

“Beso Homes” ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни Период на съхранение
Данни от онлайн форми за контакт / live chat До края на преговорите, ако са неуспешни. Ако са успешни – данните се съхраняват за периода на съхранение на клиентското досие.
E-mail списъци за директен маркетинг До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Данни за посещението на сайта (Google Adwords, Google Analytics, Facebook Pixel) До изпълняване на предназначението им или до 1 година от събирането им

 

 

 1. Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че “Beso Homes” откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.2 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

 

 1. Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от “Beso Homes” или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и Отговорник по защита на данните на “Beso Homes”.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с Отговорник по защита на данните
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Анелия Трайкова
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Имейл: kzld@cpdp.bg sales@besohomes.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518 0894 770 277

 

 1. Допълнителна информация

 

При какви обстоятелства “Beso Homes”  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава
“Beso Homes”?
“Beso Homes” по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако “Beso Homes” съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на “Beso Homes” или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

 

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), “Beso Homes” приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка.