Квартал „Витоша“ се намира на едно от най-добрите места в Софийското поле – там, където разстоянието между града и планината е най-късо. Съществуват множество възможности да бъдат прилагани най-съвременните градоустройствени решения, за да могат те да се превърнат в първите нови квартали в София, които наистина да бъдат чисти и зелени, комфортни и сигурни за живеене.

Квартал „Витоша“ е разположен буквално в един от зелените клинове, простиращи се от периферията до центъра на града, а планината е на пешеходно разстояние. Заедно с квартал „Кръстова вада“, той е сред най-атрактивните инвестиционни зони в София, тъй като доброто им местоположение в близост до центъра и Витоша привлича интереса на купувачите.

Наблюдава се насищане и с големите вериги магазини, общинска и образователна инфраструктура, като последната е особено силен фактор при закупуването или наемането на имот в квартала.

През септември 2020г. стартира процес по подготовката на анализ на състоянието на кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, в район „Лозенец“. Крайната цел е да бъдат обстойно проучени и идентифицирани градоустройствените проблеми на територията, за да може да се предприемат своевременни мерки за тяхното решаване. Разработването на анализа и оценката ще бъдат изготвени от Съюза на урбанистите в България в сътрудничество с Район Лозенец, ОП „Софияплан“, и направление „Архитектура и градоустройство“.

Очаква се документът да бъде готов до края на лятото през тази година.