Когато става въпрос за интериорен дизайн, балансът се появява като необходимост. Търсейки баланс в живота си, не е изненада да разберем, че интериорният дизайн също е силно свързан с него.
Ако изпитвате дискомфорт или имате чувство за дисбаланс, то в интериора липсва равновесие. Материята, формата, размера и цвета на предметите са именно елементите, които оказват влияние върху това визуално тегло.

Има 3 вида баланс:

Симетричен баланс

Отнася се до елементи, повтарящи се или огледални по централната ос. Например две еднакви помощни масички, съчетани с идентични лампи от двете страни на диван са ясен пример за симетричен баланс. Този тип баланс може да бъде открит, както в природата, така и в собствените ни тела, което спомага да откриваме в него така търсената хармония и симетрия.

Асиметричен баланс

Не всички помещения предполагат нужната обстановка за прилагането на симетричен баланс. В тези моменти на помощ идва асиметрията, която осигурява по-динамичен, неформален вид. Макар една идея по-труден за постигане, асиметричният баланс може да направи пространството много по-интересно и живо. Причината за това е, че различните елементи работят заедно, създавайки баланс. Линиите, цветовете, формите и материите са разположени в пространство без дублиране. Например, когато видите диван с подова лампа от едната страна, докато от другата страна е разположена странична маса с настолна лампа – това е пример за асиметричен баланс.

Радиалният баланс

Тук дизайнът е симетричен спрямо един определен център на композицията. Нагледен пример за това е кръгла маса в трапезарията ви, като столовете и всички останали мебели да се подредят спрямо нея. .
Използването на радиален баланс се използва много често от хотели и офис помещения за създаването на зашеметяващи резултати.