Най-общата дефиниция, характеризираща стълбата е: свързващо звено между различни нива. Необходимостта от стълба в самото жилище, когато не говорим за къща, или т.нар. интериорна стълба, възниква при мезонети, тавански помещения непосредствено над жилището, при помещения с различни нива и др. Като част от интериора, тя участва активно в оформянето на неговия стил и може да се превърне във водещ елемент.

Често, когато поставяте стълба в дома си, най-важният за вас фактор е тя да не заема голяма част от пространството. Тук е важно да имате предвид следните фактори:

Височина на стъпалото

Не по-голяма от 18-19 см, но се допуска и височина от 21-22 см.

Широчина на стъпало                                                                                                                 

Удобството и безопасността изискват  ширина от минимум 25 см.. Случват се вариации, но не се препоръчва ширината да е по-малка от 22 см.

Дължина на стъпалото

Препоръчителният минимум е 80- 100 см.

Конструкцията може да бъде бетонна, железобетонна, метална или дървена, като не се изключват и комбинации между материалите.

Парапетът си остава най-сложната и скъпоструваща част от стълбата, но същевременно и определя уникалността на всеки модел. Повече за него, ще може да прочетете съвсем скоро в статията ни „Как да изберем парапет за стълбите у дома?“.

Видовете стълби от своя страна се класифицират в следните групи:

Прави                                                                                                                                                  

Изискват повече простор.

Вити                                                                                                                                                        

Могат да се проектират и в по-ограничено място.

Разгънати                                                                                                                                              

С изключително внушаващ вид, те се поставят в много големи пространства.

Съществуват също П-образни, Г-образни, тип Пачи крак.

Нека не забравяме на последно място и безопасността.

Доброто проектиране е в основата на добрата безопасност. Освен размерите, които споменахме, стълбите трябва да имат противоплъзгащи се бордове, да бъдат добре осветени, а прекъсвачите да са на удобни за включване места.