Както ви разказахме в предишен наш материал – закупуването на имот “на зелено” има своите предимства и често е предпочитано от клиентите. Едно от нещата, които е изключително важно да знаете е какви материали се влагат в строежа, за да сте спокойни за качеството на имота, който ще вземете. 

В Beso Homes винаги сме държали да запознаем нашите клиенти с всяка подробност, която е от значение и важна за тях.

В строителството през последните години навлязоха нови технологии и материали, а тук ще се фокусираме върху тухлите, които използваме. Керамични тухли Porotherm. С техните традиционни и модерни характеристики са незаменим в много отношения продукт.

В стремежа си да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството, тухлите постоянно търпят развитие. В случая керамичните тухли са предпочитани заради:

  • Отличната акумулираща способност. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин.
  • Камерите са вертикално разположени – с полагането на разтвора по хоризонталните фуги въздухът се запечатва в тях и топлоизолацията на блоковете се подобрява значително.
  • Добрата звукоизолация
  • Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си, не предизвикват срутвания и не отделят никакви опасни за здравето газове.
  • Oтличните якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите керамиката (наред със стоманобетона и в комбинация с него) е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции.
  • Керамичните тухли действат като естествен регулатор на влажността на въздуха – поглъщат излишните водни пари във въздуха и минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен.

 

Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал. С течение на времето при нея якостта, плътността и топлотехническите показатели остават непроменени. Сграда построена с подобен материал има и изключително дълъг проектен експлоатационен срок – 50-100 години. 

Пример за наш обект, който в момента се строи с керамични тухли Porotherm е многофункционална сграда Mica Residence. Всеки един етап от строителството и може да видите, ако последвате нашата Facebook страница.